TINGIMUSED

 • TEABE KÄTTESAADAVUS

  Pakkuja kohustub ostjale alati enne lepingu või pakkumisega sidumist esitama järgmised andmed:

  - ettevõtte identiteet (ettevõtte nimi ja asukoht, registrinumber),
  - kontaktaadressid, mis võimaldavad kiiret ja tõhus suhtlus (e-post, telefon),
  - kaupade või teenuste olulised omadused (sealhulgas müügijärgsed teenused ja garantiid),
  - toodete juurdepääsetavus (kõik veebisaidil pakutavad tooted või teenused peaksid olema juurdepääsetavad mõistliku aja jooksul),
  - toote kohaletoimetamise või teenuse osutamise tingimused (tarneviis, koht ja aeg),
  - kõik hinnad peavad olema selgelt ja üheselt määratud ning peavad näitama või juba sisaldama makse ja transpordikulud, < br> - makse- ja tarneviis ning selle teabe kehtivuse tähtaeg,
  - pakkumise kehtivusaeg,
  - tähtaeg, mille jooksul on veel võimalik lepingust taganeda ja tingimused tagasitõmbumine; lisaks, kas ja kui palju maksab kliendil toote tagastamine,
  - tuleb selgitada kaebuse esitamise protseduur, sh kontaktandmed või klienditeenindus.

 • KAUPADE PAKKUMINE

  Tulenevalt veebiäri olemusest uuendatakse ja muudetakse poe Gianna Bellucci pakkumist sageli ja kiiresti. Toodud hind kehtib ostude sooritamisel interneti vahendusel kohese 100% tasumisel kauba kohaletoimetamisel, pangaülekandega või paypaliga.

 • MAKSEVIISID

  Kaupluses Gianna Bellucci lubab pakkuja järgmisi makseviise:

  - sularahas deebet - või krediitkaardiga kohaletoimetamise ajal
  - makse või krediitkaardiga (Mastercard, Visa)
  - Paypal

 • HINNAD

  Hinnad kehtivad tellimuse vormistamise hetkel ja neil ei ole etteantud kehtivusaega. Hinnad kehtivad ülaltoodud makseviisidega tasumisel ülaltoodud tingimustel
  Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu, kui ei ole sõnaselgelt öeldud teisiti
  klient saab esimese e-kirja oma tellimuse seisu kohta (koos pealkiri Tellimus kinnitatud). Sellest hetkest alates on kõik hinnad ja muud tingimused fikseeritud ning kehtivad nii pakkujale kui ka ostjale. Ostjaks loetakse isikut, kellel on tellimuse vormistamisel esitatud andmed
  Müügileping (esimene elektrooniline teade tellimuse staatuse kohta) säilitatakse ettevõtte arhiivis ja elektroonilisel kujul serveris Gianna Bellucci ja muutub ostjale kättesaadavaks > Pakkuja saadab kliendile pdf-vormingus arve kliendi e-posti aadressile. Hind ja kõik ostuga seotud kulud on jaotatud arvel
  Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima andmete õigsust. Hilisemaid vastuväiteid väljastatud arvete õigsuse kohta ei võeta arvesse

 • OSTUKORD

  1. Tellimus järjekorras
  Peale tellimuse vormistamist saab klient e-mailile teate, et tellimus on järjekorda võetud. Selles etapis on ostjal võimalus 1 tunni jooksul tellimus e-posti teel tühistada
  2. Tellimus kinnitatud
  Pakkuja teavitab ostjat e-posti teel eeldatavast tarneaja. Tellitud esemete ostmise leping ostja ja pakkuja vahel sõlmitakse selles etapis pöördumatult. Mainitud e-kirjas teavitab pakkuja ostjat ka tagastuspoliitikast, kuidas toimida tarne viibimise ja pretensioonide korral.

 • ARVE ESITAMINE

  Veebipood Gianna Bellucci on jaemüügiks mõeldud veebipood (B2C). Me ei luba oma veebipoe kaudu müüki juriidilistele isikutele (B2B). Kui soovite luua meiega B2B suhte ja soovite osta meie tooteid suuremas koguses, võtke ühendust meie agendiga e-posti aadressil info@__ STORE__. Partneri nime hilisemad parandused peale tellimuse vormistamist ei ole võimalikud.

 • ÕIGUS LEPINGUST TAGANEMINE

  Kauglepingute või väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul on tarbijal ZVPoti kohaselt õigus teavitada meid 30 päeva jooksul alates ülevõtmisest, et ta lepingust taganeb, ilma et peaks oma otsust põhjendama. Tarbija on füüsiline isik, kes omandab või kasutab kaupu ja teenuseid väljaspool oma kutse- või tulutoovat tegevust. ZVPoti kohane lepingust taganemise võimalus EI kehti seega juriidilistele isikutele
  Lepingust või tellimusest taganeva ostja peab tagastama kauba kahjustamata originaalpakendis ja samas koguses, v.a. hävinud, kahjustunud, kaotsi läinud või kogus on tarbija süül vähenenud

  Juhul kui müüja leiab, et tagastatav kaup on kahjustatud või tagastatav kogus ei vasta, vastutab tarbija kauba tagastamise vähendamise eest. kauba väärtus, kui vähenemine on tingitud käitumisest, mis ei ole kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks tingimata vajalik. Tarbija võib esemeid kontrollida ja katsetada niivõrd, kuivõrd see on tegeliku olukorra kindlakstegemiseks hädavajalik. Ettevõte ei saa võtta tarbijalt õigust lepingust taganeda ja seeläbi ostuhinda tagastada üksnes tarbija käitumisest tingitud kauba väärtuse vähenemise alusel

  lepingust. Käesolevas artiklis sätestatud taganemisõiguse kasutamise tõendamiskohustus lasub tarbijal

  Kui olete kauba juba kätte saanud ja lepingust taganete, peate kauba tagastama 30 päeva jooksul alates kauba ostmisest teavitamisest. taganemine tähitud postiga pakina aadressile __RETURNS_ADDRESS__

  Arvestatakse, et tagastasite kauba õigeaegselt, kui saadate selle enne 30-päevase tagastusperioodi lõppu

  Palume teil kaup tagastada pakina, mitte kirjana). Tagastatavatele toodetele tuleb lisada arve koopia ja täidetud tagastusvorm arve tagaküljel. ME EI AKTSEPTEERI LUNARAHA pakette.

  Lepingust taganemise korral viivitamatult või mitte hiljem kui 30 päeva pärast kõigi taganemisteate kättesaamisel saadud maksete tagastamist. Ettevõte tagastab tarbijale laekunud maksed sama maksevahendiga, mida tarbija on kasutanud, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt taotlenud muu maksevahendi kasutamist ja tarbija ei kanna sellest tulenevaid kulusid. Tarbija ei saa nõuda tekkinud lisakulude hüvitamist, kui ta on sõnaselgelt valinud ettevõtte pakutavast soodsaimast tavasaadetisest erineva saadetise liigi.

  Kui toode ei tööta korralikult või ei tööta vastavalt vastavalt teie ootustele helistage meie tehnilisele teenindusele telefoninumbril, kus meie konsultandid saavad teid aidata vajalike selgitustega. Nii väldite toote võimalikku väärkasutust ja toote enda kahjustamist ning võimalikke kahjustusi muudele asjadele

  Toodetele, mis meie arvates on kahjustatud ebaõige või mittesihipärase kasutamise või käsitsemise tõttu, mis ei ole tingimata vajalik me ei saa kauba olemuse, omaduste ja toimimise määramisel kaebusi arvesse võtta. Kui soovite pärast kaebuse tagasilükkamist sellise toote uuesti üle võtta, saadame selle teile ja võtame sellise toote kohaletoimetamisega seotud kulud, kuid sellisele tootele saate meie aadressile järgi tulla. Tühistamise korral, kui olete valinud kiirkullerteenuse, ei tagastata me kiirkullerteenuse ja tavatarne vahelist erinevust.

  Vaadake kõrvalekallet turu vahekaardil olevast lingist

 • TEGELIK VIGA

  Tarbija võib teostada oma olulisest puudusest tulenevaid õigusi, kui ta teavitab müüjat puudusest kahe kuu jooksul arvates puuduse avastamise päevast. Tarbija peab puudust puudusteatises üksikasjalikult kirjeldama ja võimaldama müüjal esemega tutvuda

  Müüjat puudusest õigesti teavitanud tarbijal on õigus nõuda müüjalt:

  kauba puuduse kõrvaldamiseks, olenemata sellest, kas ta tagastab osa tasutud summast proportsionaalselt defektiga, või
  asendada puudusega kaup uue veatu kaubaga või tagastada tasutud summa.

  Müüja peab täitma tarbija eelmisest lõikest tuleneva nõudmise esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 8 päeva jooksul

  Kui puudus on tegelik:

  kui asi ei ole omama selle tavapäraseks kasutamiseks või turustamiseks vajalikke omadusi,
  kui asjal puuduvad ostja poolt ostetud erikasutuseks vajalikud omadused, mis aga olid müüjale teada või pidid olema teada teda;
  kui stv ar ei oma omadusi ja omadusi, milles on otseselt või kaudselt kokku lepitud või ette kirjutatud;
  kui müüja on üle andnud asja, mis ei vasta mustrile või mudelile, välja arvatud juhul, kui mustrit või mudelit on näidatud ainult teavitamise eesmärgil

  Kauba sobivust tavakasutuseks hinnatakse sama tüüpi tavakaupade valguses ning võttes arvesse müüja või tootja poolt, eelkõige reklaami kaudu, kauba omaduste kohta tehtud müüjapoolseid väiteid. , toote esitlemine või märge kaubal.Kuidas saab materiaalset puudust jõustada?viga ja luba esemega tutvuda.

  Olulise vea eest vastutusele kohaldatakse kohustuste seaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatut

  Millal ei vastuta müüja oluliste vigade eest?

  Müüja ei vastuta kaubal esinevate materiaalsete puuduste eest, mis ilmnevad pärast kahe aasta möödumist asja üleandmisest. Vara puudus loetakse väljaandmise hetkel eksisteerinuks, kui see ilmneb kuue kuu jooksul väljaandmisest arvates. Tarbija õigused lõpevad kahe aasta möödumisel päevast, mil ta müüjat puudusest teavitas

  Olulisest puudusest teatamise vorm: Link

 • KULUD JA KAUPA TARNE

  Ostja on kohustatud lisaks tellitud toodete ostuhinnale tasuma kauba kättesaamisel ka saatekulud

  Tellimuste kohaletoimetamiseks Sloveenia Vabariigis toimetab paki kohale Expedico. Sularahas tasumisel võtab Expedico kättetoimetamisteenus tasu 1,99 €, krediitkaardi või Paypaliga maksmisel seda tasu ei ole

  Tellitud tooted toimetatakse teie poolt määratud aadressile tarneaadressina

  Kiire kohaletoimetamise korral on hind 3,99 €. Kiire tarneaeg on 1-3 tööpäeva ja tavapärane 3-5 päeva. Kohaletoimetamine toimub enamasti hommikuti. Kohaletoimetamise päeval võtab Expedico kättetoimetamisteenus Teiega ühendust enne saadetise kohaletoimetamist. Juhul, kui Teil ei ole võimalik saadetisele kohaletoimetamise hetkel järele tulla, jätab kättetoimetamisteenus paki lähimasse pakiautomaati Kui Teid ei ole võimalik telefoni teel kätte saada, tagastatakse pakk kesklattu. Mõlemal juhul teavitatakse teid SMS-i teel, kus pakk teid ootab
  Kui te ei ole oma pakki kiirsaadetise jaoks määratud tähtaja jooksul kätte saanud, võtke palun ühendust klienditeenindusega aadressil [email protected] , et saada tagasi standard- ja kiirsaadetise vahe.
  Euroopa Liidu riikidesse toodete saatmisel lähtutakse saadetise üle võtnud tarneteenuse hinnakirjast komisjonitasu arvutamiseks. Kiiremaks kohaletoimetamiseks või kohaletoimetamiseks väljapoole Sloveenia riiki on vaja kokku leppida telefoni või e-posti teel.

 • GARANCIJA

  Kaubale kehtib garantii, kui see on märgitud garantiikaardil või arvel. Garantii kehtib vastavalt garantiikaardil olevatele juhistele ja arve esitamisel Veebipoes olevatele toodetele kehtivad garantiitingimused vastavalt tarbijakaitseseadusele

  Garantii korras tagastusvorm: Link

 • TOODETE TAGASTAMINE KOGUSELISTE ALLAHINDLUSTEGA

  Koguseliste allahindlustega toodete lepingust taganemise korral peab klient, kes soovib saada kogu tellimuse summa, tagastama kõik tooted. Juhul, kui klient tooteid ei tagasta, saab ta neid hoida ainult täishinnaga (ilma koguselise allahindluseta), mis on saadaval e-poes.
  Garantii jõustamise korral on kliendil õigus asendada iga toode või tellimus, mis on saadud koguseliste allahindluste osana.

 • TEGEVUS 1+1 GRATIS

  1+1 GRAMMI (SAMA TOODE)
  Valitud 1+1 gratis kampaaniaga taganemise korral peab klient, kes soovib saada kogu tellimuse summa, tagastama kõik tooted. Kui klient tagastab need kõik, saab teise toote alles jätta vaid poole hinnaga e-poes saadaolevast hinnast.
  Garantii jõustamisel on kliendil õigus asendada iga 1+1 gratis kampaania raames saadud toode või tellimus.
  1+1 GRATIS (ERINEVAD TOOTED)
  Valitud 1+1 gratis kampaaniaga taganemise korral peab klient, kes soovib saada kogu tellimuse summa, tagastama kõik tooted. Juhul, kui klient tagastab kogu toote, võib teise toote säilitada poole tavahinnaga.
  Garantii jõustamisel on kliendil õigus asendada iga 1+1 gratis kampaania raames saadud toode või tellimus.

 • TEGEVUS 2+1 GRATIS

  Valitud 2+1 gratis kampaaniaga taganemise korral peab klient, kes soovib saada kogu tellimuse summa, tagastama kõik tooted. Juhul, kui klient tagastab kõik peale toote resti, saab gratis toodet säilitada ainult täishinnaga, mis on saadaval e-poes. Juhul, kui klient tagastab ainult gratis toote, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
  Garantiipretensiooni korral on kliendil õigus asendada iga 2+1 gratis kampaania raames saadud toode või tellimus.

 • TEGELIK VIGA

  Materiaalse puuduse või lepingust taganemise õiguse nõudmise korral peab ostja tagastama kogu paki sisu - ostuhinna osaline tagastamine (iga pakendis oleva kauba eest) ei ole võimalik.paki sees kätte saadud ( see ei kehti toodete kohta, mille kasutusaeg on piiratud (nt patareid).

 • KOMMUNIKATSIOON

  Olulise vea või lepingust taganemise õiguse nõudmise korral peab ostja tagastama kogu paki sisu – ostuhinna osaline tagastamine (pakendis oleva üksiku kauba eest) ei ole võimalik.

  Garantiinõude korral on kliendil õigus pakendi sees saabunud üksikasi välja vahetada (see ei kehti piiratud kasutusiga toodetele - nt akud).

  Tingimused, mis peavad olema täidetud ostuhinna tagastamiseks või toote ümbervahetamiseks, on toodud kodulehel rubriigis 'Üldtingimused'.

 • KAEBUSED JA VAIDLUSED

  Gianna Bellucci järgib kehtivaid tarbijakaitseseadusi ja püüab täita oma kohustust tagada tõhus pretensioonide käsitlemise süsteem

  Probleemide korral saab ostja müüjaga ühendust võtta või e-posti __EMAIL__ . Kaebuste käsitlemise protseduur on konfidentsiaalne

  Müüja püüab jõudumööda lahendada kõik vaidlused sõbralikult

  Pju d.o.o. kooskõlas õigusnormidega ei tunnista ta ühtki tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise pakkujat pädevaks tarbijavaidluste lahendamisel, mille tarbija võib algatada vastavalt tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seadusele.

  Veebihange lahendatakse esmalt ilma kohtu osaluseta

  Tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvorm on saadaval aadressil

  http://ec.europa.eu/consumers/odr / või https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EE

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu .524 / 2013 veebiarvelduste kohta tarbijavaidluste ja määruse (EÜ) nr 2016/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ muutmise kohta

 • REGISTRIS SISSE SISSE ANDMISE TEAVE KOOS REGISTRI JA KANNENUMBRI MÄRKUSEGA

  PJU d.o.o.
  Peakorter: Trg svobode 1A, Črnomelj
  Registreerimisnumber: 8071080000
  Maksukohustuslane: SI87709066
  Maksumaksja: DA
  Registrisse kandmine: 16.10.2017 registrisse kandmine : Srg 2017/41505 - SKD:

  46.190 - Spetsialiseerimata vahendus mitmesuguste kaupade müügil
  47.910 - Jaemüük postimüügi või Interneti kaudu
  47.990 - Muu jaemüük müük mitte kauplustes, kioskites või kioskites ja turgudel
  Sisenemise koht: AJPES Kranj

 • ISIKUANDMETE KAITSE

  Teeme kõik endast oleneva, et teie andmed meie juures oleksid 100% turvalised. Säilitame isikuandmeid vastavalt andmekaitseseaduse sätetele ja kasutame neid ainult oma teenuste osutamiseks.

  Siiski võite alati paluda meil olemasolevad andmed kustutada ja me täidame teie taotluse kohe.

  Kui soovite, et teid unustataks, saate tellimusest loobuda ühe klõpsuga, saates meile e-kirja või SMS-i. Soovi korral võime teie andmed ka jäädavalt kustutada ja võite seda küsida, kirjutades meile alloleval e-posti aadressil.

  Andmetöötluse kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil: __EMAIL__ .

  Üldine

  PJU d.o.o. austab ja kaitseb teie privaatsust ning on Gianna Bellucci veebisaidi omanik ja teie isikuandmete vastutav töötleja. Käesolev privaatsusteatis kehtib järgmistele isikute kategooriatele:

  Külalised,
  meie veebisaidi kasutajad ja potentsiaalsed kliendid,
  meie tarnijatele ja äripartneritele.
  Töötleme isikuandmeid ainult etteantud õiguspärastel eesmärkidel ja kasutades sobivat õiguslikku alust. Allolevatest jaotistest saate teada, millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me iga üksikisikute rühma kasutame.

  Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid koguti. Kui töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, töötleme neid seni, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate. Järgmistes lõikudes kirjeldame üksikasjalikult iga andmetöötluseesmärgi suhtes kohaldatavaid andmete säilitamise perioode.

  Kogume teie andmeid, kui võtate meiega ühendust toodete, teenuste või teabe saamiseks, meie veebisaitidel registreerumiseks, avalikes foorumites või muudes meie digitaalsete tööriistade tegevustes osalemiseks, kliendiküsitlustele vastamiseks või muul viisil meiega suhtlemiseks. Kogume teavet erinevate tehnoloogiate, näiteks küpsiste abil. Lisateavet küpsiste kohta saate lugeda allpool olevast jaotisest 'Küpsiste poliitika'.
  Isikuandmete kasutamine

  Töötleme teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, sõltuvalt teie suhtest meiega.

  Kui külastate meie e-poodi
  Kui külastate meie veebipoodi, salvestame teie seadmesse väikesed failid, näiteks küpsised, ja skannime need vastavalt teie seadmest. Mõned küpsised võimaldavad meil jälgida teie sirvimistegevust meie veebisaitidel alates hetkest, kui avate veebibrauseri akna, kuni hetkeni, mil selle sulgete. Kui sulgete veebibrauseri akna, kustutatakse lingitud küpsised.
  Ja pērkat no mums
  Kui olete tarnija või äripartner:

  Töötleme teie isikuandmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ja säilitame neid 5 aastat pärast lepingu täitmist või ärisuhte lõppu. Vaidluse korral säilitame teie isikuandmeid seni, kuni pädev asutus teeb lõpliku otsuse.

  Kui ostate meilt
  Kui ostate meilt üksikisikuna, töötleme teie isikuandmeid teie tellimuse täitmiseks. See hõlmab identifitseerimis-, kontakt- ja tellimuse üksikasju.
  Andmete kasutamine teie tellimuse töötlemiseks tähendab, et kasutame andmeid selleks, et:

  et saaksime teie tellimuse veebis täita
  Võiksime teiega ühendust võtta

  Kauba kohaletoimetamine – selleks võime edastada teie andmeid ka oma transpordipartneritele.

  Mõõdame teie rahulolu meie teenustega NPS-i uuringu põhjal, mille saadame teile e-posti teel. Saadame uuringu juhuslikele kasutajatele, kes on viimase kuu jooksul meie juures ostu sooritanud. Uuringu tulemusi säilitame ainult enda tarbeks.
  Juhtimine vastavalt juriidilistele kohustustele
  Samuti peame täitma teatud õiguslikke kohustusi. Kui töötleme teie isikuandmeid sel põhjusel, ei ole teie nõusolek selliseks töötlemiseks vajalik. Sellel õiguslikul alusel töötleme teie identifitseerimis-, kontakt- ja tellimisandmeid, et järgida käesoleva memorandumi koostamise ajal kehtinud õigusakte, mis selle koostamise ajal on peamiselt järgmised:

  võlaõiguskoodeks,
  tarbijakaitseseadus,
  käibemaksuseadus,
  maksuarvete kinnitamise seadus,
  raamatupidamise seadus,
  elektroonilise side seadus,

  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus.

  n Oleme sel eesmärgil isikuandmeid kasutanud maksimaalselt 10 aastat (pluss jooksev aasta) alates viimase teie tellimusega seotud dokumendi väljastamisest.

  Me ei avalda teie isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:
  kui sidusettevõtted või kolmandad osapooled osutavad meie nimel teenuseid, näiteks vastavad nad teie päringutele või toimetavad klientidele pakke ja teenuseid jne. Nendel ettevõtetel on keelatud kasutada teie isikuandmeid muudel eesmärkidel kui need, mida oleme taotlenud või mida oleme seadusega kohustatud täitma. See kehtib näiteks kättetoimetamisteenuste, e-posti pakkujate jne kohta.
  Kui jagame isikuandmeid oma ettevõtte sees või kolmandate osapooltega, et tagada klientide ohutus ja turvalisus, kaitsta oma õigusi ja vara kohtumenetluse kaudu või muudel juhtudel, kui usume heas usus, et avalikustamine on seadusega nõutav. See kehtib näiteks IT- ja finantskonsultantide, väliste õigusnõustajate jne kohta.

  Teie isikuandmete turvalisus ja säilitamine

  Teie isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus on meie jaoks äärmiselt oluline. Meie ettevõte rakendab regulaarselt tehnilisi, administratiivseid ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta teie teavet volitamata juurdepääsu, avalikustamise ja kasutamise eest.

  Need meetmed hõlmavad järgmist:
  - tarkvara, riistvara ja rakenduste regulaarne uuendamine,
  - personali koolitamine,
  - lepinguliste käitlejate kontroll; ja
  - ettevõtte ruumide ohutus.

  Teie õigused

  Te saate kasutada oma õigusi, saates __EMAIL__ e-kirja ja täpsustades oma isikuandmete kaitse sisu.

  Teil on järgmised õigused:

  Juurdepääs isikuandmetele: võite küsida meilt teavet selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja kui me töötleme, võite taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja teabele nende töötlemise kohta (milliseid andmeid me töötleme ja kust need pärinevad).
  Andmetöötluse piiramine: võite paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist (näiteks kui kontrollime teie isikuandmete täpsust või täielikkust).
  Isikuandmete kustutamine: võite paluda meil oma isikuandmed kustutada.
  Isikuandmete väljavõte: võite paluda meil esitada teile isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus.
  Vastuväide isikuandmete töötlemisele: teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui neid töödeldakse otseturunduse eesmärgil või kui teie isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil.

 • Küpsiste politika

  PJU d.o.o. austab ja kaitseb teie privaatsust. Siit saate lugeda, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

  See küpsiste poliitika kirjeldab, kuidas me käsitleme küpsiste ja küpsiselaadsete tehnoloogiate poolt meile edastatud teavet. See poliitika on kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse ja kohalike seadustega.

 • Mis on küpsised ja miks neid vaja on?

 • Teie otsustate, kas lubate küpsiste salvestamise oma seadmesse.-
 • Küpsiste seadeid saate igal ajal muuta, klõpsates lehe allosas oleval ribareklaamil ̋Andmehaldus ̋.
 • Kui külastate meie veebisaiti, seadistatakse automaatselt ainult vajalikud küpsised. Kuid me paigaldame eelistus- ja turundusküpsiseid ainult teie nõusolekul.

 • Muuda küpsiste seadeid

 • You izlemjat, vai atļaut sīkfailu saglabāšanu tuu ierīcē.
 • Sīkfailu iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot uz banera lapas ̋ Sīkfailu pārvaldība ̋ apakšā.
 • Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, automātiski tiks iestatītas tikai nepieciešamās sīkdatnes. Tomēr preferenču un mārketinga sīkfailus mēs ievietosim tikai vai tuu piekrišanu.

 • Kuidas ma saan oma nõusoleku anda?

  Kui külastate meie veebisaiti esimest korda, kuvatakse teile hüpikaken, kus saate valida sobivad küpsiste seaded. Saate oma seadeid muuta, klõpsates meie veebisaidi allosas asuval paneelil 'Küpsiste haldamine'. Avaneb hüpikaken, kus saate küpsiste seadeid muuta.

  Kui olete meie veebisaiti juba külastanud ja küpsistega nõustunud, saate seadeid muuta siin.
  Pange tähele, et reklaamiküpsiste tagasilükkamine ei takista teil reklaamide nägemist - näete endiselt sama palju reklaame kui siis, kui oleksite reklaamiküpsised vastu võtnud. Kui keeldute reklaamiküpsistest, näete ainult üldisi reklaame, mitte reklaame, mis on kohandatud teie eelistustele ja vajadustele. Samuti saate küpsiste seadeid oma veebibrauseris kontrollida ja muuta. Küpsiste seadete kohta teabe saamiseks valige palun kasutatav veebibrauser. Kui muudate või kustutate oma brauseri küpsisefaili või kui muudate või muudate oma brauserit või seadet, peate võib-olla küpsised uuesti keelama. Küpsiste haldamise ja eemaldamise protsess on brauseriti erinev. Kui vajate abi, võite vaadata oma brauseri abiosa. Google Analyticsi jälgimise saate välja lülitada ka järgmise lingi abil: . Lisateavet küpsiste kohta leiate aadressilt: .

 • Eesmärgid, milleks küpsiseid meie veebisaidil kasutatakse

  Meie veebisaidi küpsiseid kasutatakse erinevatel eesmärkidel, nimelt:

 • tuvastage kasutaja järgmisel külastusel,
 • - salvestada teie määratud toodete hinnangud,
 • - saidi analüüs,
 • - tagada tegevuskoha turvalisus,
 • - seansiküpsised ostukorvi jälgimiseks ja hooldamiseks,
 • - küpsis, mis saadab teile sõnumi lõpetamata ostu kohta,
 • - videosisu toimimine,
 • - veebilehe vestlustegevus ja
 • Reklaam.

  Kui teil on küsimusi või soovite küpsiste või isikuandmete töötlemise kohta lisateavet, võtke meiega ühendust aadressil __EMAIL__